Javdes A.Ş

Javdes A.Ş

Firmamız 2005 yılından bugüne Javdes A.Ş’nin (Jandarma Asayiş Vakfı Destekleme A.Ş)sözleşmeli Batı Grubu firmasıdır. İlk sözleşmeyle birlikte mevcut %2-3’lük pazar payıyla devraldığı bölgesini (24 vilayet) 2010’lu yıllara gelindiğinde %92’lik pazar payı seviyelerine ulaştırmıştır.
Diğer sözleşmeli firmaların aksine firmamız bölgesine hizmet götürürken tamamen kendi personel, araç parkı ve depolama imkanlarını kullanmış ve bu noktada “taşeronun taşeronu” sistemini asla uygulamamıştır. Böylelikle tüm kontrolün firmamızca sağlandığı, gereksiz aracıların ortadan kaldırıldığı sağlıklı, şeffaf ve denetlenebilir bir “hizmet süreci” oluşturulmuştur.
Dün olduğu gibi bugünde Atanom A.Ş, neredeyse sıfır hata payıyla gerçekleştirdiği binlerce teslim, bu binlerce teslimle ilgili ortaya çıkan tüm süreçlerde daima şeffaf, denetlenebilir yapısı, ifa ettiği görevle doğru orantılı şekilde tertemiz geçmişi, Türk milletine, Türk askerine ve Türk Jandarma’sına bağlılığı ile Javdes A.Ş’nin “Yüz Akı” olmaya devam etmektedir.